Aneminin Ortak Belirtileri Nelerdir?

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Diabetes mellitus, mutlak veya göreceli insülin eksikliğinin arka planına karşı her türlü metabolizmanın ihlali ile karakterize kronik bir endokrin hastalığıdır. Diyabette meydana gelen metabolik bozuklukların iç organların durumu üzerinde olumsuz bir etkisi vardır, bu nedenle diyabetik nefropati gibi bir durum genellikle diabetes mellitusun arka planında gelişir. Diyabetik nefropatinin sonuçlarından biri, bu patolojiye sahip çoğu hastada ortaya çıkan anemidir.

Şeker hastalığı nedir?

Diabetes mellitus, insülinin mutlak veya göreceli eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan endokrin bir hastalıktır. Yani, insülin vücudumuzda karbonhidratların (glikoz), yağların ve proteinlerin metabolizmasını düzenleyen bir hormondur. İnsülin, kan şekerindeki artışa yanıt olarak pankreas tarafından üretilir (örneğin; yemekten sonra). Kanda bir kez insülin vücuda dağılır, hücrelerle reaksiyona girer ve glikozun yakalanmasını ve işlenmesini sağlar. Böylece insülin kan şekerinde azalma ve doku beslenmesini sağlar (vücudumuzdaki bazı dokular insülin yokluğunda glikozu yakalayamaz).

Not: Diyabetin nedeni insülin eksikliğidir. İnsülin eksikliği mutlak olabilir, yani pankreas çok az insülin üretir (veya hiç üretmez).

Tip I diabetes mellitusta mutlak insülin eksikliği görülür. Bu durum tip II diyabette, dokuların insülinin kendisine duyarlılığının azalmasına bağlı olarak fizyolojik miktarlarda insülinin kan glukoz düzeylerinde düşüş sağlayamadığı durumlarda görülür (bu olguya “insülin direnci” denir).

Şeker hastalığı neden böbrek hasarına yol açar?

Yetersiz tedavi ve kan şekeri seviyelerinde uzun süreli bir artış ile diabetes mellitus, tüm iç organlarda önemli hasara yol açar. Şeker hastalığından ilk muzdarip olanlar, vücudumuzun tüm organ ve dokularına kan sağlayan küçük kan damarları, arteriyoller ve kılcal damarlardır. Diyabetik hastalarda (uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri ile), arteriyollerin duvarları yağ ve karbonhidrat kompleksleri ile emprenye edilir, bu da bu damarların duvarlarında hücre ölümüne ve içlerinde bağ dokusunun büyümesine yol açar. Etkilenen arteriyoller kapanır ve onlar tarafından beslenen organ oksijen ve besin eksikliği yaşamaya başlar.

Diyabette böbrek hasarı (diyabetik nefropati) tam olarak bu mekanizma ile gelişir. Diyabetin arka planında böbrek damarlarının büyük ölçüde tahrip olması, böbreklerin çalışan dokusunun ölümüne ve aktif olmayan bağ dokusu ile değiştirilmesine yol açar. Nefropati geliştikçe, böbrekler yavaş yavaş kanı filtreleme ve idrar oluşturma yeteneklerini kaybeder, kısacası “kronik böbrek yetmezliği” gelişir.

Not: Günümüzde, tüm kronik böbrek yetmezliği vakalarının yarısından fazlası diabetes mellitustan kaynaklanmaktadır.

Aneminin diyabetle ne ilgisi var?

Anemi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobin miktarının azaldığı bir hastalıktır. Bildiğiniz gibi vücudumuzda kan hücreleri kırmızı kemik iliğinde oluşur. Ancak kırmızı beynin çalışabilmesi için “Eritropoietin hormonu” şeklinde belirli bir sinyal alması gerekir.

Eritropoietin, böbreklerdeki özel hücreler tarafından üretilir. Diyabetik nefropati ile sadece kan filtrasyonunda yer alan böbrek hücreleri değil, aynı zamanda eritropoietin üreten hücreler de ölür, bu nedenle diyabetik hastalarda kronik böbrek yetmezliği ile birlikte anemi gelişir (eritropoietinin yokluğu kesilmesine yol açar) kırmızı kemik iliği). Diabetes mellituslu hastalarda aneminin patogenezinde (gelişiminde) eritropoietin eksikliğinin yanı sıra, böbrek yetmezliğine eşlik eden demir eksikliği ve kronik protein kaybı da belirli bir rol oynamaktadır.

Aneminin diabetes mellituslu hastaların durumu üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

Modern çalışmalara göre, diyabetik nefropatinin arka planına karşı gelişen kronik böbrek yetmezliğinin seyri, vakaların yarısından fazlasında anemi ile komplike hale gelir. Anemi, diabetes mellituslu hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltır. Aneminin arka planına karşı, hastaların iştahında, fiziksel yeteneklerinde, entelektüel ve cinsel işlevlerinde azalma vardır. Anemisi olan diyabetik hastalar, aneminin kalp ve kan damarı disfonksiyonuna bağımsız bir katkıda bulunan faktör olması muhtemel olduğundan, kardiyovasküler hastalık geliştirme riski daha yüksektir.

Şeker hastalarında anemi nasıl tedavi edilir?

Demir veya vitamin eksikliğinden kaynaklanan anemi vakalarının aksine (demir eksikliği anemisi, B12 vitamini ve folik asit eksikliği olan anemi), diabetes mellituslu hastalarda böbrek yetmezliği zemininde ortaya çıkan anemi, tek başına vitamin ve mineral preparatları ile tedavi edilemez ve yeterli tedavi olmadan çok şiddetli bir form alabilir. Şeker hastalarında anemi nasıl tedavi edilir? Diyabetli hastalarda anemi gelişiminde ana faktörün eritropoietin eksikliği olması nedeniyle tedavisinde eritropoietin içeren ilaçlar kullanılmaktadır.

Eritropoietin, karbonhidrat-protein yapısındaki karmaşık bir organik bileşiktir. Eritropoietin molekülünün karbonhidrat bileşeni iki tip olabilir. Bunlar; alfa ve beta (dolayısıyla eritropoietin ilaçlarının adı). Anemi tedavisi için Eritropoietin rekombinant olarak elde edilir, yani eritropoietinin yapısını kodlayan insan genleriyle tanıtılan bakteriler tarafından sentezlenir. İlacın hazırlanması sürecinde, eritropoietin, ters reaksiyon insidansını en aza indirmenize izin veren tekrarlanan saflaştırmaya tabi tutulur. Diyabetik nefropatisi olan diabetes mellituslu hastalara, kandaki hemoglobin seviyesi 120 g / l’nin altına düştüğünde (yani, aneminin en başında), diğer tedavi yöntemlerinin etkisizliği ile (örneğin, demir preparatları).

Ayrıca, diabetes mellitus eritropoietin hastaları iki şekilde uygulanır. Bunlar; intravenöz ve deri altı. Standart enjeksiyon sıklığı haftada 3 defadır. Diyabetik hastalarda anemi tedavisinde son zamanlarda yapılan çalışmalar, deri altı eritropoietin enjeksiyonlarının intravenöz enjeksiyonlardan daha az etkili olmadığını, bu da tedavi sürecini büyük ölçüde basitleştirdiğini (hastalar enjeksiyonları kendi kendine uygulayabilir) ve enjeksiyon sıklığının 1 kez azaltılabileceğini göstermektedir.

Son olarak, diabetes mellituslu hastalarda anemi tedavisinin etkinliğini arttırmak için eritropoietin enjeksiyonları demir preparatları ile desteklenir. Diyabetli hastalarda aneminin önlenmesi diyabetik nefropatinin, kronik böbrek yetmezliğinin ve buna bağlı olarak aneminin en sık tedavi almayan diyabetli hastalarda veya tedavisi normalin sürdürülmesini sağlamayan hastalarda gelişimi gözlemlenir.

Doğal Kilo Verme
Sevgili Çift Kombinleri
Moda Kıyafet Modelleri
Tesettür Abiyeler
İğne Oyası Modelleri