Antikolinerjiklerin Kullanıldığı Sağlık Koşulları ve Etkileri

   2023 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Antikolinerjik bileşikler ve ilaçların kullanımı için önerilen çeşitli tıbbi veya terapötik uygulamalar bulunmaktadır. Bazı sağlık koşullarının tedavisinde kullanılmakla birlikte uzman bir doktor tarafından belirlenen dozlarda ve şekillerde kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu yazıda bilimsel olarak kanıtlanmış olan antikolinerjik bileşiklerin potansiyel kullanımları ve bunların etkileri hakkında bilgiler bulunmaktadır:

1) Solunum Hastalıkları ve Koşulları

Antikolinerjikler solunum yoılu hatalıkları ve bunlarla ilgili baı koşulların tedavisinde kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanlar şunlardır:
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH): Bir çalışmaya avcılar escort göre, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan 470 hastada tiotropium ile doldurulmuş inhalerin solunumu iyileştirdiği bildirilmiştir. Ayrıca hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi diğer semptomları azalttığı bildirilmektedir. KOAH’lı 20 yaşlı erkeğin başka bir çalışmasında, solunum yollarının gevşemesine yardımcı olmak için ipratropium, flutropium ve oksitropium bromür dahil olmak üzere çeşitli farklı antikolinerjik bileşikler bildirilmiştir. Bu çalışmadaki hastalar, oksitropium bromürün sonuçta bu amaç için en etkili tedavi olduğu sonucuna varılmasına rağmen, tüm tedavilerden daha kolay nefes almayı yaşadıklarını bildirmişlerdir.

Muskarinik antikolinerjikler, solunum kanallarında daha uzun süreli etkilere sahip oldukları ve genellikle semptomların iyileşmesi için sadece tek bir günlük doz gerektirdikleri bildirildiğinden, KOAH’ta steroid tedavilerinden daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
Astım: Toplam 7.000’den fazla astımı olan hasta üzerinde yapılan 15 klinik araştırmaya göre, uzun etkili muskarinik antikolinerjiklerin astım semptomlarını iyileştirdiği bildirilmiştir. Ek olarak, muskarinik antikolinerjiklerin astım için bir ek tedavi olarak kullanılması, gelecekteki astım ataklarının uzun vadeli oranlarında azalma ile ilişkilendirilmiştir.

Bronşit: Astım tedavisine benzer şekilde, inhale muskarinik antikolinerjiklerin bronşit hastalarında nefes almayı kolaylaştırdığı bildirilmiştir ve hatta bazı hastalarda iki kat nefes alma kapasitesi olabilir. Son yıllarda, bronşitin günlük semptomlarının yönetilmesine yardımcı olmak için ipratropium bromür (Atrovent) gibi muskarinik antikolinerjikler kullanılmıştır.

2) Depresyon

Trisiklik antidepresanlar (TCA’lar) depresyonda kullanılan bir ilaç sınıfıdır ve bazı antikolinerjik aktivite gösterdiği bildirilmiştir. Beş insan çalışmasına göre, depresyon hastalarının% 56-60’ının TCA’lara olumlu yanıt verdiği bildirilmiştir, bu da genel depresyon semptomu puanlarını ve bildirilen olumsuz yan etki sayısını azaltmıştır. Scopolaminin (4.0 ug / kg dozunda), depresyon veya bipolar bozukluğu olan 52 kişide (31 erkek, 21 kadın) depresyon semptomlarını hızla azalttığı bildirilmiştir. Başka bir çalışmada, skopolaminin nispeten uzun süreli bir etkiye sahip olduğu, ancak kadın hastalar erkeklerden daha fazla semptom iyileşmesi yaşadıklarını bildirmişlerdir. Nikotinik antikolinerjik mekamilaminin , diğer antidepresanlarla iki Faz II klinik çalışmasına göre tedaviye dirençli depresyonu (TRD) iyileştirdiği bildirilmiştir.

3) Anestezi

Pankuronyum, bazen anestezi sırasında kullanılan bir kas gevşetici maddedir. Bazı çalışmalara göre, pankuronyum kalp ameliyatları sırasında özellikle yararlı olabilir: örneğin veküronyum ve pipekuronyum gibi diğer kas gevşeticilerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha az istenmeyen yan etkilere neden olur. Glikopirolat gibi diğer antikolinerjik ilaçlar da bazen ameliyattan önce veya ameliyat sırasında uygulanır. Bazı araştırmalar, atropin gibi diğer antikolinerjiklerden önemli ölçüde daha güçlü olabileceğini ve ayrıca düzensiz kalp atışı ve diğer kardiyovasküler komplikasyonlar gibi daha az olumsuz yan etkiye yol açtığı bildirilmiştir.

4) İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS)

Toplam 426 hastada yapılan üç çalışmaya göre, escort avcılar antikolinerjik hyoscine (skopolamin bütilbromid olarak da bilinir), plasebo tedavisine kıyasla irritabl bağırsak sendromu (IBS) semptomlarını azalttığını bildirmiştir. Hastalar ya semptomlarda düzelme ya da bazı vakalarda karın ağrısının tamamen kaybolduğunu bildirmişlerdir. 10 klinik çalışmaya göre, hyoscine’in kramp ağrısını azalttığı bildirilmiştir. İlgili kesin mekanizmalar bilinmemekle birlikte, bazı araştırmacılar öncelikle mide ve bağırsak kaslarını gevşeterek etkilerini başarabileceğine inanmaktadır.

5) Sigarayı Bırakma

Mekamilamin ve nikotin yamalarının kombinasyonunun sigarayı bırakmada sadece nikotin yamalarından daha iyi olduğu bildirilmiştir. Örneğin, 48 kişiden oluşan bir çalışmada, kombinasyon tedavisi verilen hastaların yaklaşık % 40’ının sigarayı başarılı bir şekilde bıraktığı bildirilmiştir, ancak sadece nikotin yamaları kullanan hastaların sadece % 4’üdür. 80 hastanın başka bir çalışmasına göre, hastaların% 40’ı bir yıl boyunca sigara içmemekte, diğer tedavileri alan hastaların% 20’sinde başarılı olmuştur. Bu etkilerin mekanizmaları henüz tam olarak bulunamamış olsa da, bazı kanıtlar mekamilaminin sigara ile ilgili zevkli hisleri azaltarak sigarayı bırakmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Örneğin, bir çalışma kronik sigara içenlerin sadece iki haftalık tedaviden sonra sigaradan kişisel ödül duygularını önemli ölçüde azalttığını bildirmiştir.

6) Aşırı Aktif Mesane ve Karın Ağrısı

Antikolinerjikler genellikle aşırı aktif mesaneyi tedavi etmek için ilk ilaç seçimidir. Antikolinerjikler özellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında ,aşırı aktif mesane ve karın ağrısının tedavisinde genel olarak güvenli ve etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Kesin mekanizmalar henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı araştırmacılar bu tedavilerin öncelikle mesane kaslarını gevşeterek çalışabileceğini öne sürmüşlerdir.

Aşırı aktif mesanesi olan 6.800 katılımcı dahil 32 klinik çalışmanın bir incelemesine göre antikolinerjiklerin semptomlarda (inaktif plasebo tedavilerine kıyasla) önemli gelişmeler sağladığı bildirilmiştir. 50 klinik çalışmanın başka bir incelemesi antikolinerjiklerin aşırı aktif mesane semptomlarını kısmen iyileştirmek için etkili olduğu sonucuna varmıştır, ancak bu incelemenin yazarları da bu etkilerin antikolinerjikleri tek başına tedavi edecek kadar güçlü bir yöntem olmadığı sonucuna varmışlardır.

7) Alkolün Bazı Etkilerine Karşı Olabilir

Bazı ilginç ön araştırmalar antikolinerjiklerin alkol zehirlenmesinin bazı akut etkilerini engelleyebileceğini göstermektedir. Örneğin, bir çalışma antikolinerjik mekamilaminin aktif olmayan bir plasebo tedavisine kıyasla 20 sağlıklı kişide nefes alkol düzeylerini (BAL) azalttığını bildirmiştir. Ayrıca, 3 alkollü içecek tüketmeden önce mekamilamin tedavisinin, alkol tüketiminden kaynaklanan zevkli ödül duygusunu azalttığı bildirilmiştir.

Bununla birlikte, bu etkilerin sadece alkolün belirli, bireysel akut etkileri ile sınırlı olduğunu ve bu erken bulguların antikolinerjiklerin alkolün genel sarhoş edici etkilerini tamamen engelleyebileceğini veya karşılayabileceğini ima etmek önemlidir! Aksine, bu bulgular, alkolik etkilerden hangilerinin asetilkolinle ilişkili mekanizmaların aracılık edebileceğini daraltmaya yardımcı olmaları açısından daha yararlıdır, çünkü antikolinerjiklerden etkilenebileceği bildirilmektedir. Başka bir deyişle, bu ön raporlar, bir kişinin antikolinerjik bileşikler tüketerek içmenin etkilerini bir şekilde iptal edebileceğini öne sürmek için alınmamalıdır.

8) Uykusuzluk

Bir ön çalışmaya göre, antikolinerjik etkileri olan bir trisiklik antidepresan (TCA) olan doksepinin, kronik uykusuzluğu olan 130 yaşlı yetişkinde uyku düzenini ve yaşam kalitesini iyileştirdiği bildirilmiştir. Ayrıca bu hastalarda uyku süresini, uyku kalitesini ve uyku bakımını artırdığı bildirilmiştir. Hafif ila orta derecede uykusuzluğu olan 110 kişide yapılan kontrollü bir çalışmada, 50 mg antikolinerjik ilaç difenhidramin dozajının, bu hastaların uykuya dalması için gereken süreyi önemli ölçüde azalttığı bildirilmiştir.

9) Antipsikotik İlaçların Bazı Yan Etkilerini Önleyebilir

Antipsikotik ilaçlar bazen sertleştirilmiş kaslar veya kontrol edilemeyen kas kasılmaları gibi motor semptomlara neden olabilir. Antikolinerjik ajanlar (ilaç difenhidramin gibi) genellikle hareket bozukluklarında (özellikle distoni) farmasötik tedaviler olarak eklenir. Toplam 737 hastanın verilerini içeren 4 çalışmanın gözden geçirilmesine göre, difenhidraminin antipsikotik ilaçların neden olduğu motor semptomların bir kısmını azalttığı bildirilmiştir.

10) Büyümüş Prostat

Bir ön tek kör kontrol çalışmasına göre, antikolinerjik ilaç tadalafilin , prostatın iyi huylu büyümeleri olan 281 erkeğin durumunu iyileştirdiği bildirilmiştir. Tedavi grubundaki bazı cinsel olarak aktif erkekler de erektil fonksiyonda iyileşme bildirdiler, ancak bu etkinin önemi tamamen açık değildir.

Doğal Kilo Verme
Sevgili Çift Kombinleri
Moda Kıyafet Modelleri
Tesettür Abiyeler
İğne Oyası Modelleri